Volné – prijímáme rezervace na kotátko
 Rezervace – kotátko je zamluveno pro vážného zájemce
 Zadané – na kotátko byla složena nevratná záloha ( 30 % z ceny ) 

 

Vrh Z

 
  
             Mathias Happycat - BRI ay 11                                       Fanny MADE by GOD SK - BRI ny 11
 
  BRI ay 11 Zbyšek
  BRI ny 24 Zbyněk
  BRI ay 11 Zenna
 
 

Vrh Y

 
  
            Ofélie Flox BRI gy 11                                                                 Navarro Moon Sissi BRI ny 12
 
 BRI ny 1133 Yetti
  BRI gy 11 Yrsa
  BRI gy 11 Yna
 
 

Vrh X

 
  
               Gabi Flox BRL ny 11                                                        Havel Flox BRI ny 25
 
 
 Xia  BRI ay 11 
 
 

Vrh W

 
  
 
                       Molly Happycat BRI ay 11                                      Navarro Moon Sissi BRI ny 11  
 
 
 Wiki BRI ay 23
 Wild BRI ay 23
 Walda BRI ay 11
 Winki BRI ny 11
 
 Wendy BRI ny 11
 
 Wenna BRI ny 11
 
  

Vrh V

 
  
 
                      Bonnie Wild Victoria - BRI b 21 33                                  Mathias Happycat - BRI ay 11
 
 Vanesa BRI ay 11
 
 Viki BRI ay 11
 
 Valeria BRI ny 11
 Vanda BRI ay 11
 Vaky a 23
 Vojta ny 23
 Viktorie n 23
 
 
 

Vrh U

 
                                                                                                                                                                   
 
                   Nelka Kocia Charyzma*PL BRI by 2133                       Fido Flox CZ BRI cy 1133
 
 
 Ulrika  BRI cy 1133
 Ulzana BRI cy 1133
 Uno BRI cy 1133
 Ursa  BRI cy 1133

Vrh T

 
   

                         Niky Dea Félés BRI g 33                                                        Fido Flox BRI cy 1133

 

 Theodor  BRI ey 25 33

 Tiffany Tiara BRI c 1133

 Tosca Fee  BRI g33

 Tessa Flox   BRI g 2133

 

Vrh S

 
       
       Hermiona Katri White - BRI b 09 33                                    Fido Flox BRI cy 1133
 
 
 Surii BRI b 2533
  Samík BRI b 2133 
 
 

Vrh R

 
  
                   Debora Flox BRI by 11                                               Havel Flox BRI ny 25
 
 
 Roxana BRI n 64
 Ronja BRI b 64
  Regina BRI c 64
 Rhia Rose BRI cy 11
 Růženka BRI by 11
 
 
 
 
 

VHR Q

 
   
    Debora Flox BRI by 11                                   Fido Flox BRI cy 1133
 
 cy 11
   by 1133
 cy 11
 

VRH P

 

    

   Nelka Kocia Charyzma*PL                                    Fido Flox CZ

 

  Pedro Flox BRI by 2133

  Pluto Flox BRI cy 1133

  Paris Flox BRI by 2533

  Pamela Flox cy 1133

Vrh O

 
  

         Comtesa Flox BRI ay 11                                                Denis Flox BRI dy 11

 

  Orion Flox BRI ay 11

  Onyx Flox BRI ny 11

  Olívie Flox BRI gy 11

  Odeta Flox BRI fy 11

  Ofélie Flox BRI ay 11

                                                                                  

Vrh N

      

   Molly Happycat BRI ay 11                                                Denis Flox BRI dy 11

 

 

  Nero BRI ny 11 prodaný

  Neptun BRI ny 11 prodaný

  Noae-Lia BRI ny 11  prodaná

  Nana... BRI ny 11  prodaná
  Nicolas... BRI ay 11  prodaný
 

Vrh M

 
      

     Niky Dea Félés  BRI g 33                                        Mathias Happycat - BRI ay 11

 

 Maggye  BLH ay 11 prodaná

 Marilyn BLH ay 11 prodaná

    Molly  BLH ay 11 prodaná

 Mája  BRI ay11 prodaná  

 Málna BLH ay 11 prodaná

 

Vrh L

 
      

        Hermiona Katri White BRI b 0933                                              Eliot of Medisen BRI b 21 33

 

  Lery Flox BRI b 2133 - prodaný

 Ladybug Flox Bri b 2133 - prodaná

 Laura Flox BRI b 2133 - prodaná

 
 

Vrh K

 
   
    Bonnie Wild Victoria  BRI b 2133                                Mamakejo s Kevin BRI b 09 33
 
 
   Koudy Flox   BRI b 2133 - prodaný
               Kim Flox   BRI b 2133 - prodaný
   Kilián Flox   BRI b 0933 - prodaný
   Kokeš Flox   BRI b 0933 - prodaný
    Kasper Flox   BRI b 21 0933 - prodaný
   Katty Flox   BRI b 0933 - prodaná
   Kessy Flox  BRI b 2133 - volná 
 

Vrh J

 
 
 

        Denis Flox BRI dy 11                                    Tara Golden Moon BRI b 33

 
Jůlie Flox BRI g - prodaná
 

Vrh I

 
 
           
        Mathias Happycat - BRI ay 11                            Comtessa Flox - BRI ay 11 
 
Izidor Flox BRI ay 11 - prodaný
 
  Iris Flox  BRI ay - 11 - zadaná
 
  Ilsa Flox  BRI ay 11 - prodaná
 Irma Flox  BRI ay 11  - prodaná
 
 

Vrh Ch

 
        
       Niky Dea Félés  BRI g 33                                           Mamakejo s Kevin BRI b 09 33
 

 Chico FloxBRI e 09 33 - prodaný

Chanel Flox BRL b 33 - prodaná

 

Chajty Flox - BRI h 33 - prodaná

 

 

Vrh H

        

     Molly Happycat  BRI ay 11                                                    Mamakejo s Kevin BRI b 09 33

 

 Hilda Flox - BRI ny 24 03  prodaná

 

 Helen Flox - BRI ny 24 03 prodaná

 Hoki Flox - BRI ny 24 prodaný

 Havel Flox - BRI ny 24 prodaný

Vrh G

 

CHelsea Hanae CZ - BRI ay 11               Earl Grey of Moon Sisi - BRI as 11

 

Gabi  - BRL ny 11 rezervace

 Gery  - BRL ns 11 - prodaný

Vrh F

   

  Bonnie Wild Victoria - BRI  b 21 33         Absolu Dalas RU - BRI ny 25 

 

Fredy - BRI ny 25 33 - prodaný

 

Fabio - BRI ny 25 33 - prodaný

 

Fido - BRI cy 1133 - rezervace

 

 

Fany - BRI by11 - prodaná

 

Vrh E

    

 

 

Ebi  BRI  b 09 33 - prodaná

 

Eda  BRI  b 09 33 prodaný

 

Eddy BRI  b 33   prodaný

Vrh D

 

 

  Niky Dea Félés, CZ - BRI g 33                 Absolu Dalas RU - BRI ny 25 

Damián BRI d 33 - rezervace

 

Dumbo BRI  a 33 - rezervace

Debora BRI by11 rezervace

Denis BRI dy11

Vrh C

 

                                                                                                                        

      

CHelsea Hanae CZ - BRI ay 11          Absolu Dalas RU - BRI ny 25 

 

                                          

                

Cynthia - Kočka BRI ay 25 - rezervace Anglie

Comtessa - Kočka BRI ay 11 

 

 Celestýna - Kočka BRI ny 25 - rezervace Anglie

 Calvin - Kocour BRI ny 25 - rezervace

 

 

Vrh B

10.10.2013

 

                              

                                                                          

                                                                                              
Chanel Paris of Shinys -  BRI ny 11                            Lenny Petty Smit - BRI c 2133

 

kocour - Bastien Flox BRI ns 25 - silver-tic-tabby - zadaný

Vrh A

 

Earl Grey of Moon Sisi

Azumi - ny 24 - kočky

Anabel - as 11

Amelia - ny 24

Ailis - ny 23

Abaro - as 11 - kocouři

Alonso - ns 25

Ašar - as 25